Verhelst VErhuur

Voor al uw grondwerk

Rupskraan

Bij het uitgraven van grond biedt een rupskraan de uitkomst. Deze graafmachine is ideaal voor het baggeren van sloten, het graven van sloten en het afwerken van dijken en taluds. Denk aan onderhoudswerkzaamheden aan sloten, aanleg van tuinen, voorbereiding van erfverharding ,  landschapsaanleg en het uitgraven van bouwputten. 
Een wielkraan heeft voor deze graafwerkzaamheden niet voldoende draagkracht en een midigraver is hiervoor net te klein. Onze rupskranen verhuren wij dan ook vaak in de wegenbouw, waterbouw, op fabrieken, woningbouw en voor dijkversterking.


Verhelst Verhuur B.V.

 

 

 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram