Realisatie

  Tot slot richt Verhelst Verhuur zich ook op de (onder)aanneming van werken in de gww sector.
Zoals grondwerk bij bouwwerkzaamheden, aanleg (erf-) verhardingen, rioleringen en
waterbeheer.
Door vakmanschap en brede praktijkervaring, zijn wij in staat om uw werk binnen de gestelde
kaders succesvol uit te voeren.