Advies

  Naast de verhuur van machinisten en machines levert Verhelst Verhuur advies. U kunt een
beroep doen op Verhelst Verhuur voor o.a. het organiseren en verrichten van maatvoering,
werkvoorbereiding, calculatie en begeleiding van uitvoering van gww werken.
Verhelst Verhuur levert verder adviesdienstenĀ  op het brede gebied van cultuurtechniek. Denk

hierbij bijvoorbeeld aan:

   stabiliteitsberekeningen bij ophogingen en ontgravingen;
   verbeteren van de ontwateringstoestand van landbouwpercelen;
   aanleg van landbouwkundige of recreatieve infrastructuur.
 
Door de bundeling van praktische en theoretische kennis binnen Verhelst Verhuur wordt altijd
een goed onderbouwd maar ook praktisch uitvoerbaar advies uitgebracht.